Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
O Oddziale

Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej jest kontynuatorem tradycji Oddziału Żandarmerii Wojskowej Garnizonu Stołecznego, który powstał w 1990 roku razem z całą Żandarmerią Wojskową. W maju 2000 roku Oddział Żandarmerii Wojskowej Garnizonu Stołecznego przyjął nazwę Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego.

Oddział należy do największych jednostek terenowych całej formacji, na co niewątpliwy wpływ ma stołeczna lokalizacja oddziału. Swoim zasięgiem obejmuje województwa: mazowieckie, łódzkie, lubelskie i podlaskie. W skład oddziału wchodzą Wydziały Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku, Lublinie i Łasku oraz zamiejscowe komórki wewnętrzne w postaci Placówek Żandarmerii Wojskowej w Przasnyszu i Radomiu. 

Poza realizacją zadań typowych dla policji wojskowej, a więc pracy dochodzeniowo-śledczej, operacyjno-rozpoznawczej i działań prewencyjnych wykonywanych również we współpracy z funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Ochrony Kolei lub Straży Miejskiej, żołnierze Oddziału biorą udział w zabezpieczaniu uroczystości patriotyczno-wojskowych, religijnych oraz w wielu innych wydarzeniach, którym towarzyszą masowe zgromadzenia.

Z okazji świąt państwowych Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej wystawia kompanię honorową reprezentująca całą Żandarmerię Wojskową.

Oprócz realizacji zadań na terenie kraju, żołnierze Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej zarówno w przeszłości jak i obecnie biorą udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych, w jakich brały udział Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

W 1999 i 2003 roku Oddział otrzymał Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych, ponadto w 2008 roku Prezydent Lech Kaczyński wręczył Komendantowi oddziału Flagę Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2014 roku Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej został uhonorowany przez Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka tytułem „Przodujący Oddział Wojska Polskiego” za szczególne osiągnięcia w działalności służbowej w 2013 roku.

Oddział został również wyróżniony najwyższym odznaczeniem Rady Miasta Stołecznego Warszawy „Zasłużony dla Warszawy”.

Obecnie Komendantem Oddziału jest płk Hubert Iwoła, zaś jego poprzednikami byli kolejno: płk Władysław Kot, płk Jerzy Żołnierzak, płk Bogusław Pacek, płk Ryszard Gano, płk Wiesław Szczygielski, płk Jarosław Janczewski, płk Jan Gęsich, płk Wiesław Chrzanowski.

Decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 2009 roku wprowadzono odznakę pamiątkową Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Świętem Oddziału jest dzień 31 marca - rocznica bitwy pod Dębem Wielkim.

    
pdf

Kontakt

Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261853150
fax. 261853071
mozwwarszawa.sekretariat@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane