Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ochrona Danych Osobowych

Na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, DZ.U.UE.l.2016.119.1 informuję, że Administrator Danych Komendant Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, z siedzibą przy ul. Jana Ostroroga 35, 01-163 Warszawa wyznaczył Inspektora Ochrony Danych ppłk. Pawła KRASUSKIEGO, z którym można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: mozw.iod@ron.mil.pl lub listownie na adres ul. Jana Ostroroga 35, 01-163 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.    
pdf

Kontakt

Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261853150
fax. 261853071
mozwwarszawa.sekretariat@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane